Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vítáme Vás na stránkách neformální iniciativy cestujících, která se snaží o zachování rychlíkového nádraží v Křižanově, tj. o zajištění rychlé, bezpečné a ekologické dopravy pro občany z okolí nádraží Křižanov.

Většina tvrzení je doložena dokumenty, které si zpřístupníte kliknutím na podtržená slova.

Sledujte tyto stránky pravidelně - o tom, zda rychlíky budou na nádraží Křižanov zastavovat v letech 2017 až cca 2021, se rozhodne během prosince 2016 (změna: rozhodnout by se mělo během 1. čtvrtletí 2017) - průběžně přinášíme nové informace.

Poslední aktuality jsou v oddíle Novinky

 

Stávající fakta:

- od JŘ 2016/2017 (od 11.12.2016) v Křižanově nezastavují rychlíky

- je vypracován projekt rekonstrukce trati Sklené n/O. - Křižanov, vč. nádraží, kdy nástupiště č. 1 a 2 v Křižanově se mají zkrátit, tak že do další rekonstrukce (např. na 50 let) neumožní zastavení rychlíku (stav k počátku listopadu 2016)

- zrušení zastávky rychlíků v Křižanově je nespravedlivé. Na západ od Žďáru 5 dalších zastávek směrem na Prahu rychlík zastavuje po průměrných 17 km, zatímco na východ pojede 56 km bez zastávky. Přitom Kraj Vysočina na trati Jihlava - Jindřichův Hradec chce zřídit 2 nové zastávky rychlíků (Dolní Cerekev v cca 1300 obyvateli a Batelov s cca 2300 obyvateli), tak že rychlík bude na 30 km zastavovat 5 x, tj. po průměrných 6 km. Mapa zde. Spádová oblast nádraží Křižanov má více jak 8000 obyvatel

- i když rychlík nebude zastavovat v Křižanově, tak se doba jízdy z Brna do Žďáru n/S. prodlouží o 4 minuty

 

Co je nutné pro obnovení zastávky rychlíků?

V současné době Min. dopravy vypracovává dle §5 zákona č. 194/2010 Sb. Plán dopravní obsluhy území rychlíky na r. 2017 a následující, který stanoví pravidla pro zastavování rychlíků na několik dalších let dopředu.

Proto se snažíme, aby v tomto plánu bylo uvedeno, že rychlíky v Křižanově zastavují, a to bez podmínky zajištění přípoje z Velkého Meziříčí. Pokud bude toto uvedeno v cit. plánu, pak by již nic nemělo bránit obnovení zastávky rychlíků.

V současné době rovněž Kraj Vysočina zpracoval návrh Plánu dopravní obslužnosti pro r. 2017 - 2021, který má být předložen ke schválení zastupitelstvu kraje dne 13.12.2016. Tento plán řeší primárně regionální dopravu, ale vyjadřuje se i k prioritám kraje. V tomto plánu se na str. 4 uvádí, že východní část kraje má silné vazby do Jihomoravského kraje. Pokud se, ale z této věty domníváte, že Kraj Vysočina chce zajistit zastavování rychlíků v Křižanově, pak jste na omylu, protože tím myslí Žďár n/S. - viz str. 17 tohoto plánu. Zcela evidentně v tomto plánu chybí, že Kraj Vysočina usiluje o znovuobnovení zastávky rychlíků v Křižanově, jak napsal hejtman kraje v dopise ze dne 4.7.2016. 

 

Jaké aktivity proti destrukci nádraží Křižanov a za obnovení zastávky rychlíků jsou podniknuty a je možné je již zveřejnit:

1) Starostové, resp. zastupitelstva obcí podél trati Sklené n/O. - Křižanov nesouhlasí s předloženou projektovou dokumentací a podmínky souhlasu a podmínky použití svých pozemků pro přístup ke stavbě stanovili takto:

a) nástupiště č.1 a 2 na nádraží Křižanov délky 250 m,

b) v Plánu dopravní obsluhy území rychlíky pro r. 2017 a následující bude uvedeno, že v žel. stanici Křižanov rychlíky zastavují, a to bez podmínky zajištění přípoje z Velkého Meziříčí a budou zde zastavovat minimálně rychlíky zastavující v Přibyslavi a Golčově Jeníkově

c) bude zveřejněn nový jízdní řád, dle kterého rychlíky v Křižanově zastavují

2) Jednání na Ministerstvu dopravy dne 3.11.2016. Závěr: aby bylo možno prosadit zastavování rychlíků do Plánu obsluhy území rychlíky pro r. 2017 a násl., je třeba, aby toto požadoval i Kraj Vysočina.

3) Jednání s p. Ing. Hylišem, radním pro dopravu Kraje Vysočina dne 24.11.2016. Bohužel zatím jen informativní. Dne 5.12.2016 další jednání. Výsledek: Kraj Vysočina, jak vyplývá z jimi navrženého Záznamu z jednání, nemá zájem na co nejdřívějším obnovení zastavování rychlíků. Záznam byl napsán na Kraji Vysočina a nám zaslán k připomínkám - naše připomínky k textu jsou na žlutém pozadí. Takže dopis pana hejtmana ze dne 4.7.2016 ministru dopravy již neplatí? Dojem z jednání: Jako když jednáte s někým kdo může, ale nechce a nechce Vám říct ani proč nechce - ostatně ten dojem získáte i po přečtení Záznamu.

4) demonstrace 27.12.2016 od 14:15 h na nádraží Křižanov

 

 

 

Další informace na těchto stránkách:

1) Koncem června 2016 byl publikován návrh nového jízdního řádu 2016/2017, dle kterého již nebudou v Křižanově zastavovat rychlíky. Důsledek: doba jízdy z Křižanova do Brna - Králova Pole se prodlouží z 36 min (JŘ 2015/2016) na 58 min - tj. navýšení doby cesty o 22 min což je 61%.

Kdo toto způsobil a jakým způsobem se jednalo se starosty obcí zjistíte na těchto stránkách.

2) Koncem září 2016 se rozšířila informace, že v rámci rekonstrukce trati Sklené n/O. - Křižanov, mají být nástupiště č. 1 a 2 zkráceny ze stávající délky 210 m na pouhých 170 metrů. Návrh Českých drah přitom byl 250 metrů. Délka 170 m již neumožňuje zastavování rychlíků.

Kdo to způsobil a jakým způsobem se jednalo se starosty obcí zjistíte na těchto stránkách.

 

za iniciativu cestujících

Nedoma