Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novinky

18.6.2017 – na stránkách Min. dopravy je zveřejněn Plán dopravní obsluhy území vlaky dopravní obsluhy pro r. 2017-2021 - přístupné zde. Dále zveřejňujeme zápis z jednání mezi Min. dopravy a Krajem Vysočina dne 14.2.2017. Podívejte se, jak moc za nás bojuje Kraj Vysočina - přístupné zde. Dále zveřejňujeme odkaz na návrh nového jízdního řádu na r. 2017/2018, který je přístupný zde - je navrženo zastavování rychlíků v Křižanově. Dále zveřejňujeme výlukový jízdní řád pro 1.7.-31.8.2017 na trati 250 - zde.

11.6.2017 – dnes je obnoveno zastavování rychlíků v Křižanově, avšak jen po dobu rekonstrukce tratě. Připomínáme, že čím dříve bude trať zrekonstruovaná, tím dříve o zastávku rychlíků v Křižanově přijdeme.

5.6.2017 – jak krásně se cestuje po dálnici D1. Stav dnes odpoledne - kolona z Brna do Velké Bíteše zde.

4.6.2017 – na www.idos.cz již je možné vyhledat přesné příjezdy a odjezdy rychlíků z nádraží Křižanov

21.5.2017 – od aktualizace jízdního řádu, tj. od 11. do 30.6.2017 budou v Křižanově zastavovat rychlíky. Ale hned začnou výluky ve směru na Brno hl. nádraží, proto rychlík skončí cestu v Brně - Králově poli a na hlavní nádraží bude zajištěna náhradní doprava - MHD. V období od 1.7. do 31.8.2017 bude úsek Vlkov - Říkonín zcela uzavřen, rychlíky od Prahy budou končit v Křižanově a do Brna (hl. nádraží) bude zajištěna náhradní autobusová doprava. (Cestující do Tišnova pojednou osobním vlakem do Vlkova, kde přesednou na náhradní autobusovou dopravu do Tišnova (někdy až do Brna) a cestující do Brna - Králova Pole poté (většinou) přesednou na os. vlak v Tišnově). Od 1. do 10.9.2017 bude rychlík od Prahy končit opět v Brně - Králově poli. Od 12.9.2017 by měly obě výluky již skončit. 

7.5.2017 – na úřední desce Městského úřadu Velké Meziříčí byla dne 27.4.2017 zveřejněna veřejná vyhláška o zahájení územního řízení o rekonstrukci traťového úseku Sklené nad Oslavou - Křižanov. K dispozici je zde. Lhůta pro uplatnění připomínek je do 29.5.2017.

14.3.2017 – od minulého pondělí jsou v médiích různé zprávy, že rychlíky na nádraží Křižanov od června t.r. budou zastavovat, ovšem jen po dobu rekonstrukce tratě (cca 3 - 5 roků). Žádné podrobnější údaje nemáme. Zajištění návaznosti osobních vlaků na rychlíky v Tišnově je zatím jenom vize Min. dopravy, nikoliv dojednaná záležitost s Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina. Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy pro r. 2017-2021 dosud není vydán. Proto jsme dnes zaslali dotaz na Min. dopravy. Po zkušenostech je známo, že mediálním zprávám se nedá věřit, dokud nejsou převedeny do reality. Je otázkou, co ministerstvo přesvědčilo k obnovení zastávky. Demonstrace nebo blokace rekonstrukce tratě? A pokud Min. dopravy k obnovení zastávky přiměla nutnost rekonstrukce, pak co tomuto Vy cestující říkáte?

Čím rychleji se provede rekonstrukce, tím dříve zase přijdeme o rychlíky!

Pokud nejsou žádná jiná řešení, pak předpokládáme, že logická odpověď obyvatelů Křižanovska může být jen, aby rekonstrukce trvala co nejdéle. Určitě o tom mluvte s Vašimi starosty a zastupiteli.

28.2.2017 – dne 23.1. jsme zcela obecně napsali mail na kancelář Veřejného ochránce práv, zda je v jeho kompetenci posuzování zrušení zastávky rychlíků. Dnes došla odpověď (zde). Žádné řešení z toho pro nás nevyplývá. Přezkoumání jednotlivých argumentů Min. dopravy zástupce veřejného ochránce práv neprovedl (jaké bylo skutečné využití rychlíků pro nástup a výstup v Křižanově, kolik ujede průměrný cestující, který nastoupí či vystoupí v Křižanově v porovnání s ostatními zastávkami rychlíků v Kraji Vysočina, zejména se zastávkami v Přibyslavi a Golčově Jeníkově, atd.). A protože toto neprovedl, nemohl ani dojít k relevantnímu závěru, zda byly či nebyly dodrženy principy dobré správy. Bohužel.

26.2.2017 – opožděně uvádíme odkaz na video ze zasedání č. 1/2017 zastupitelstva Kraje Vysočina (zde). K tématu jsou 2 vstupy, a to v čase 00:17:32 h a 00:23:20 h. Pan hejtman uvedl, že proběhlo jednání s Ministerstvem dopravy, a to s JUDr. Michalčíkem (ředitel odboru veřejné dopravy), s ministrem dopravy a všemi jeho náměstky a dalšími (asi úředníky z Ministerstva dopravy), dále se kraj písemně vyjádřil k Plánu dálkové dopravy ČR na r. 2017-2021, že žádá, aby rychlíky v Křižanově stavěli s tím, že nebudou mít vazbu na regionální dopravu. Na základě dalšího jednání, které povede pan Hyliš, od května (patrně chyba, protože změna JŘ je k 1.6.) mohou rychlíky v Křižanově opět zastavovat. Na dotaz zastupitelky Mgr. Řezníčkové pan hejtman potvrzuje, že nebude vazba na regionální dopravu a rovněž uvádí, že jim (osobám jednajícím za Kraj Vysočina s Ministerstvem dopravy) bylo sděleno, že by tam rychlíky “mohly“ zastavovat.

Ovšem Ministerstvo dopravy na dotaz poslance MUDr. Kaňkovského uvádí, že tam rychlíky zastavovat nebudou – viz zápis ke dni 20.2.2017. Situace je pro nás nepřehledná, kdy obě jednající strany uvádí různé závěry.

20.2.2017 – odpověď pana ministra dopravy na interpelaci poslance MUDr. Kaňkovského můžete číst zde. Co myslí Min. dopravy uzlem v Tišnově nám není známo.

1.2.2017 – získali jsme z Kraje Vysočina dopis s připomínkami, které kraj uplatnil k návrhu Plánu dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy na r. 2017-2021 - zde. Požadavek na obnovení zastávky rychlíků v Křižanově je ale ze strany Kraje Vysočina podmíněný. Máme informaci, že pan hejtman jednal s panem ministrem dopravy. Komentář doplníme později. Více oznámí pan hejtman na jednání zastupitelstva kraje dne 7.2.2017.

27.1.2017 – zveřejňujeme odpovědi na petici od Ministerstva dopravy a od Kraje Vysočina. Můžete porovnat přístup obou institucí, zejména co se týká použitých argumentů. V petici jsme požadovali, aby bylo hledáno řešení - Ministerstvo jej de facto navrhlo, byť jej v odpovědi nenajdete (viz odstavec níže - zápis ke dni 25.1.2017). Kraj vůbec neuvedl, co pro nás udělá! Jak jsme uváděli na demonstraci: po Kraji Vysočina chceme činy a výsledky, sliby nám nestačí. Podrobnější komentář doplníme později.

25.1.2017 – získali jsme návrh Plánu dopravní obsluhy území vlaky dálkové dopravy území pro r. 2017 - 2021, který byl rozeslán krajům - viz zde.

V návrhu Plánu se objevuje jiskra naděje na str. 57: "Zastavovací koncepce linky je stabilizovaná. V úseku Praha – Havlíčkův Brod zastavují vlaky linky
R9 ve městech Kolín, Kutná Hora, Čáslav, Golčův Jeníkov (na zastávce ve městě) a Světlá nad  Sázavou. V úseku Havlíčkův Brod – Brno zastavují spoje linky R9 ve stanicích Přibyslav, Žďár nad Sázavou a Tišnov. Další zastavení vlaků linky R9 ve střední části trasy jsou potenciálně možná v případě úzké provázanosti se spoji regionální dopravy, objednávanými Krajem Vysočina, reálně navázanými na zastavující vlaky dálkové dopravy
.
V obou významných aglomeracích, Praze a v Brně je zajištěna obsluha ve dvou terminálech městské dopravy, v Praze na hlavním nádraží a v Libni, v Brně na hlavním nádraží a v Králově Poli. S ohledem na přepravní proudy je volen sedlový způsob zastavování vlaku kdy v předpolí velkých aglomerací (Praha, Brno) s četnou příměstskou dopravou je zastavování výrazně méně detailní a naopak v mezilehlé oblasti je zastavování „podrobnější“. Tím dochází k co možná kvalitní obsluze co největšího počtu cestujících. S tím souvisejí i restriktivní pozice objednatele dálkové dopravy k zastavování v předpolí Prahy (Český Brod, Pečky) a Brna (např. v Kuřimi či Křižanově)." Srovnání Křižanova s Kuřimí je zcela nesmyslné (Kuřim je 10 km od Brna a v ranní špičce jezdí vlaky po 1/4 hodině). Jak si tedy tento rébus vyložit? Dle našeho názoru jedině tak, že prvá věta se týká právě a Křižanova - zhuštění zastávek rychlíků ze Žďáru n/S. na západ je nesmyslné a na východ je jedině Křižanov. Dotázali jsme se na Min. dopravy na smysl těchto dvou vět. Toto řešení není pro nás dobré, protože je podmíněné, zatímco zastavování rychlíků v Přibyslavi a Golčově Jeníkově podmíněné není. Je otázkou co si Ministerstvo dopravy představuje pod slovy: "úzké provázání se spoji regionální dopravy, reálně navázanými na vlaky dálkové dopravy". 

Jak je z návrhu Plánu zjevné, zastávky rychlíků v Přibyslavi a Golčově Jeníkově zůstávají. Nově mají být zastávky nadregionální dopravy v Dolní Cerekvi (cca 1300 obyvatel) a Batelově. Nyní nás bude zajímat, jak se k "otevřeným dveřím" postaví Kraj Vysočina, kterému byl Plán zaslán k připomínkám. Lhůtu k připomínkám má stanovenou do 31.1.2017.

22.1.2017 – postavil se za nás poslanec MUDr. Vít Kaňkovský - viz zde

12.1.2017 – zaslán mail na krajský úřad s dotazem, kdy se radní Ing. Hyliš bude moci zúčastnit společné jízdy osobákem z Křižanova do Brna

4.1.2017 – důsledek zrušení zastavování rychlíků v Křižanově - viz foto. Prostě někdo si myslel, že když se zruší zastavování rychlíků, tak cestující budou jezdit osobáky. Ale fotka jasně ukazuje, že toto je zjevně chybný předpoklad. Úbytek cestujících ve směru Brno je markantní. Dle našich odhadů je úbytek cca 50%.

28.12.2016 – včera 27.12. proběhala demonstrace za účasti medií. Nikdo z pozvaných (ministr dopravy, hejtman a radní pro dopravu) se nedostavil a neposlal za sebe ani náhradníka. Velmi smutný přístup, když kvůli nim přišlo tolik občanů. Pan hejtman se ani k pozvánce nevyjádřil, natož aby se omluvil. Na shromáždění byla odhlasována petice (její znění je zde). Petici podepsalo 546 občanů přítomných na demonstraci. Požádali jsme Městys Křižanov o její odeslání ministrovi dopravy a hejtmanovi Kraje Vysočina. Petice byla odeslána dnes. Na shromáždění byl přečten i dopis podpory starosty města Žďár n/S. (zde). Nyní mají Ministerstvo dopravy a Kraj Vysočina 30 dní na vyjádření. Účastníkům demonstrace děkujeme za to, že využili svého shromažďovacího práva a přišli vyjádřit svůj názor, navzdory nepříznivému počasí. CO SI NEVYBOJUJEME, TO MÍT NEBUDEME. A HLAVNĚ,  BOJUJEME ZA SPRAVEDLIVOU VĚC. Nikdo nám dosud nesdělil relevantní důvody, proč na nádraží Křižanov nemá stavět rychlík, zatímco jinde v kraji ano, zejména v Dolní Cerekvi (nově od r. 2018), Batelově (nově od r. 2018), Přibyslavi a Golčově Jeníkově.

26.12.2016 – byli jsme upozorněni na něco, co jsme přehlédli. Podívejte se na interpelaci Ing. Bradáče na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 4.12.2016 a odpověď pana hejtmana. Videozáznam je zde - je to od 1:29:25 h. Druhý den (5.12.2016) bylo jednání s radním pro dopravu - záznam je zde. Takže pan hejtman uváděl, že chce zastávky rychlíků v Křižanově obnovit a radní pro dopravu do záznamu z jednání neuvedl, že Kraj Vysočina chce obnovit zastávku rychlíků, ač to bylo zásadním bodem jednání. Takto se zachází s občany Křižanovska.

 23.12.2016 (večer) – pan hejtman se dosud k pozvánce na demonstraci nevyjádřil. V novinách (např. idnes.cz) sice bylo, že nikam nepojede, ale to je zprostředkovaná informace, kterou nelze brát zcela s jistotou. Třeba nás překvapí. Pan radní Ing. Hyliš, který se omluvil, nemá za sebe koho na shromáždění poslat. Smutné, velmi smutné.

21.12.2016 – Videozáznam z jednání krajského zastupitelstva (zde). Obnovení zastávky rychlíků Křižanov je od 3:18:16 h záznamu.

Výsledek: Krajský Plán dopravní obslužnosti schválen v navrženém znění - pro nás toto není dobrá zpráva. Pan hejtman dal veřejný příslib, že bude jednat s Ministerstvem dopravy ve věci obnovení zastávek rychlíků v Křižanově.

Krátké shrnutí: Diskusi k obnovení zastávek rychlíků v Křižanově otevřel Ing. Blaško. Pan hejtman uvádí, že nemá žádný dopis od představitelů Křižanova s žádostí o řešení situace. K návrhu zastupitele Ing. Janouška na doplnění krajského Plánu dopravní obslužnosti o požadavek na zastavování rychlíků v Křižanově, p. hejtman předává slovo Ing. Strnadové, vedoucí odboru dopravy, která uvádí: "každou zastávku tam nezveřejňujeme. Plán dopravní obslužnosti Kraje Vysočina je o regionální dopravě, není o dálkové dopravě, nejsou tam ani zastávky jednotlivé regionální dopravy. Takže není to o zastávkách, ale je to o koncepci a strategii, jak by se měla v tomto období dopravní obslužnost kraji vyvíjet, rozvíjet, rozšiřovat, zatraktivňovat, modernizovat". Zastupitel Ing. Necid má dojem, ve shodě s Ing. Strnadovou, že zmínka o požadavku na zastávku rychlíků v Křižanově tam nemusí být, nesmí být, ale chtěl by aby kraj tuto zastávku udržel. K tomu p. hejtman uvádí, že tuto situaci nechce eskalovat, to si pak musíte rozmluvit, jestli rychlíky budou osobáky a osobáky budou couráky, to prostě jinak nepůjde, protože až se začne rozebírat VDV (veřejná dopravy Vysočiny) do detailů, tak se zjistí, že se na koleje ty vlaky, jak si všichni přejeme, nevejdou. Pro obnovení zastávky se také přimlouvá Ing. Veleba. Dále zastupitel Ing. Janoušek uvádí, že není nic proti ničemu, že se požadavek na zastavování rychlíků v Křižanově v krajském Plánu objeví. Ing. Necid uvádí, že bude hlasovat pro Plán (v navrženém znění), protože zmínka o zastavování rychlíků v Křižanově do Plánu nepatří, nicméně žádá radu kraje, aby se řídila přáním obyvatel Velkomeziříčska. Pan hejtman, uvádí, že požadavkům rozumí, ale je třeba naprosto otevřeně říct, že nejdůležitější je rozhodnout, jestli chceme regionální dopravu opravdu kvalitní a dostatečně využívanou nebo jestli chceme rychlíky, které jsou využívané z 15 - 20%. Následně p. hejtman dává veřejný příslib, že věc bude řešit s Min. dopravy a ministrem Ťokem. Dále p. hejtman uvádí, že při zrušení 3 taktů rychlíků, jsme na Havlíčkobrodsku bojovali, ale již 2 roky tam nejezdí.

Komentář: V Kraji Vysočina je nyní 13 zastávek rychlíků. A plánují se 2 další, Dolní Cerekev a Batelov, které v Plánu jsou. A také v projednávaném Plánu je uvedena priorita Kraje Vysočina, aby ze Žďáru n/S. byl rychlík do 60 min v Brně. V plánu dopravní obslužnosti jsme nenašli žádnou chybějící zastávku rychlíků. Takže je otázkou, co tím vedoucí odboru dopravy vůbec myslela. Co myslel p. hejtman slovy: rychlíky budou osobáky a osobáky couráky, není zcela jasné, když zastupitelstvo schvalovalo Plán, ve kterém se de facto z rychlíku z Jihlavy do Horní Cerekvi (trať na Veselí n/L.) stane díky kraji osobák. Průměrné vzdálenosti mezi následujícími zastávkami rychlíků jsou v tomto pořadí:

Náměšť n/O. - 31,5 km, Křižanov - 28 km, Jihlava - 23 km, Žďár n/S. - 21 km, Okříšky - 20,5 km, Světlá n/S. - 20 km, Havlíčkův Brod - 20 km, Počátky-Žirovnice - 18,5 km, Horní Cerekev - 18,5 km, Golčův Jeníkov - 16,5 km, Přibyslav 16,5 km, Třebíč - 16 km, Kostelec n/J. - 14 km. Jenže o tomto mluvil v souvisosti s Křižanovem, kde to vůbec není na pořadu dne - to by se muselo začít z obráceného konce vyjmenovaných zastávek (samozřejmě chápeme jiné postavení Okříšek a Kostelce n/J., kde jsou odbočné trati a 2 největšího města na Vysočině).

Co myslel pan hejtman slovy: nejdůležitější je rozhodnout, jestli chceme regionální dopravu opravdu kvalitní a dostatečně využívanou nebo jestli chceme rychlíky, které jsou využívané z 15 - 20%, nám není rovněž vůbec jasné. Pokud chce, aby cestující jezdili jen osobáky, pak zrušme všechny zastávky rychlíků na Vysočině, nejen v Křižanově a nezavádějme nové zastávky v Dolní Cerekvi a Batelově.

Pokud víme, pak dopis s žádostí o řešení situace byl na Kraj Vysočina z Městyse Křižanov odeslán počátkem listopadu 2016, na základě něj bylo dne 24.11.2016 jednání s radním pro dopravu panem Hylišem. Je tedy novinkou, že vše má být adresováno přímo p. hejtmanovi.

Nakonec: Jsme rádi, že pan hejtman nyní věc vzal vážně, ale zkušenost nás učí velké obezřetnosti - viz Záznam z jednání dne 5.12.2016. Pro obnovení důvěry je třeba činy. 

Dnes došla omluva od Ing. Hyliše z návštěvy naší demonstrace z důvodů nemoci. Proto jsme mu navrhli, aby za sebe poslal někoho jiného. Pan hejtman se dosud k pozvánce nevyjádřil.

 

20.12.2016 – Dnes bylo jednání krajského zastupitelstva. Předmětem jednání byl i Plán dopravní obslužnosti Kraje Vysočina na r. 2017 – 2021. Nejdetailnější novinářský článek byl zveřejněn na blesk.cz - zde. Během zítřka budeme zjišťovat detaily.

Dle článku na idnes.cz - zde pan hejtman tvrdí: "Ministerstvo lže. Mají papír s mým podpisem?". Každopádně, ať je to jakkoliv, tak my víme, že na dlouho avizovaném jednání dne 5.12.2016 zástupci kraje nebyli schopni se jasně vyjádřit k prosté, neustále se opakující, a týden předem písemně zaslané otázce - podpoří Kraj Vysočina zastavování rychlíků v Křižanově a dá si to do svého Plánu dopravní obslužnosti, stejně jako si tam uvádí, že chce zastávku rychlíků mimo jiné v Dolní Cerekvi (s cca 1300 obyvateli)? Prostě Kraj Vysočina se pře s Ministerstvem dopravy a my z toho máme škodu.

19.12.2016 – Pan ministr se z návštěvy našeho shromáždění omluvil z důvodů dovolené. Zopakoval, že zrušení zastávky rychlíků bylo projednáno s Krajem Vysočina a iniciátorem byl samotný Kraj Vysočina v r. 2015.

17.12.2016 - Všem členům krajského zastupitelstva byl odeslán mail s upozorněním na věc, která bude projednávána na zastupitelstvu dne 20.12.2012 – Plán dopravní obslužnosti Kraje Vysočina na r. 2017 – 2021. Z návrhu Plánu vyplývá, že kraj nemá zájem na obnovení zastávky rychlíků v Křižanově.

14.12.2016 - Přečtěte si co jsme "vyjednali", respektive nevyjednali na Kraji Vysočina dne 5.12.2016. Požádali jsme Kraj Vysočina o sepsání Záznamu z jednání. Do tohoto Záznamu jsme doplnili své připomínky - podžlucené a vrátili zpět. Výsledek: Kraj Vysočina nemá prokazatelný zájem o co nejdřívější obnovení zastávky rychlíků v Křižanově. 

 

13.12.2016 - Dne 5.12.2016 bylo jednání na Kraji Vysočina ve věci krajského Plánu dopravní obslužnosti a připomínkování celostátního Plánu dopravní obsluhy na r. 2017 a následující. V pátek odpoledne (9.12.2016) byl na Městys Křižanov zaslán Záznam z jednání k připomínkování. Po vyjádření našich připomínek zveřejníme - snad ve středu 14.12.2016. Ze statistik našich stránek je patrné, že od dnešního dne se zásadně zvýšila návštěvnost. Důvod přisuzujeme tomu, že cestující si vyzkoušeli výdobytek moderní civilizace - cestování osobním vlakem na dlouhou vzdálenost.

 

6.12.2016 - Pokud se budete chtít stát rovnými s obyvateli Přibyslavi, Golčova Jeníkova a v budoucnu i Batelova a Dolní Cerekvi (kde na základě požadavku Kraje Vysočina budou zastavovat rychlíky), pak Vás to bude stát minimálně 800 Kč za každé zastavení rychlíku, které si objednáte. Mimořádné zastavení vlaku vyplývá ze Smluvních přepravních podmínek ČD, čl. VII - Mimořádné zastavení vlaku. Pokud bude objednavatelem cestující na vozíčku, pak je zastavení zdarma. Dotazovali jsme se na obchodním oddělení generálního ředitelství ČD, kde nám z mailu Wegschmied@gr.cd.cz bylo dnes sděleno, že ostatní cestující, kteří při tomto zastavení nastoupí nebo vystoupí, neplatí žádný poplatek.

 

29.11.2016 - Mnozí spolucestující nás oslovují s nápadem, abychom uspořádali demonstraci, pozvali na ni pana hejtmana s panem ministrem dopravy, aby nám vysvětlili, proč je obyvatelům spádových obcí k nádraží Křižanov od 11.12.2016 zapovězena rychlá, bezpečná a ekologická veřejná doprava. Pokud se jednání nebudou vyvíjet správným směrem, bude moc dobré, abyste důvody pro neobnovení zastávky rychlíků na shromáždění od zodpovědných osob slyšeli i Vy. Bylo by nepochopitelné, aby se nástupiště č. 1 a 2 prodloužila ze stávajících 210 m na 250 m (viz níže) a rychlíky přesto nezastavovaly. Dopředu jsme si určili datum 18.12.2016, ale uvidíme, jak se vše bude vyvíjet.

 

11.11.2016 - dílčí úspěch. Městysu Křižanov došel dopis od projekční firmy, že Správa železniční dopravní cesty (investor rekonstrukce tratě Křižanov - Sklené nad Oslavou) souhlasí s délkou nástupiště 250 m. Vzhledem ke způsobu zacházení s obcemi bude třeba vše ohlídat až do vydání stavebního povolení (mohlo by se stát, že se zase dodatečně změní na zkrácení nástupišť). Logicky si řeknete, že když se dvě nástupiště za velké peníze postaví o 2 x 80 m delší, pak rychlík zde musí zastavovat, jinak by to byla nehospodárná investice. Máme zato, že na toto se nedá spolehnout a dotážeme se příslušných institucích a výsledek zveřejníme.