Jdi na obsah Jdi na menu
 


Degradace rychlíkového nádraží Křižanov

Trať v úseku Brno - Žďár n/S. (délka 88 km) se průběžně modernizuje.

Zatím jsou modernizovány tyto úseky:

Brno Židenice - Kuřim (19 km) - rekonstrukce v r. 2015

Tišnov - Říkonín (9 km) - rekonstrukce asi v r. 2008 a 2009

Sklené n/O. - Žďár n/S. (18 km) - rekonstrukce v r. 2014 - 2016

Ke konci roku 2016 rekonstruováno 46 km z 88-mi km.

V r. 2017 se plánuje rekonstrukce úseku Říkonín - Vlkov u Tišnova (10 km)

V r. 2018-2020 se plánuje rekonstrukce úseku Sklené n/O. - Křižanov (7 km)

Zakázku na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci úseku Sklené n/O. - Křižanov získala firma Moravia Consuliting.

Dne 7.1.2016 byli starostové obcí, na jejichž katastrálním území se tento úsek nachází pozváni na všeprofesní poradu. Na této poradě jim bylo sděleno, že nádraží v Křižanově bude projektováno jako rychlíkové. Na další porady již starostové pozváni nebyli.

V říjnu 2016 došla vypracovaná projektová dokumentace na tuto rekonstrukci s žádostí o vyjádření před podáním na stavební úřad.

V projektu zaslaném k vyjádření, v rozporu s informacemi z porady ze dne 7.1.2016, jsou stávající nástupiště zkrácena na pouhých 170 m. Tato délka již neumožní zastavování rychlíků.

V projektové dokumentaci, v souboru B_2 je na straně č. 66 - 70 uvedena korespondence k délce nástupišť. Je to velmi zajímavé čtení. Je vidět, že i firma Moravia Consulting přemýšlí shodně s námi: "Rád bych Vás požádal o informaci, zda opravdu budeme Křižanov navždy projíždět".

Napadají nás v této souvislosti tyto otázky:

- Proč Kraj Vysočina nepožadoval délku nástupišť na nádraží Křižanov v délce pro rychlíky?

- Jak by se asi zachoval Kraj Vysočina, kdyby Ministerstvo dopravy chtělo zrušit všechny zastávky rychlíků v celém kraji? Taky by k tomu Kraj Vysočina nezaujal žádný názor, nebo by se nepostavil proti tomuto záměru? Nebo je mu to jedno jen v případě Křižanova?

Poznámka: V případě Dolní Cerekve a Batelova se Kraj Vysočina usilovně snaží o zavedení zastavování rychlíků.